Sisältöön Sivustokartta
Luminen joki.

Neven tietopankki urakoitsijalle ja kumppaneille

Tämä sivu perehdyttää sinut Neven työterveys-, työturvallisuus-, ympäristö- ja laatuvaatimuksiin (HSEQ: Health, Safety, Environment, Quality).

TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖOPPAAT ASETTAVAT TYÖLLESI VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

Neven Turvallisuus- ja ympäristöoppaat asettavat vähimmäisvaatimukset turvallisuus- ja ympäristöasioiden huomioimiselle urakoitsijoiden, sopimustoimittajien ja muiden kumppanien toiminnassa Neve Oy (Neve) konsernissa. Neven työntekijät, urakoitsijat, sopimustoimittajat ja muut Neven työkohteissa työskentelevät työntekijät sitoutuvat toimimaan oppaiden mukaisesti.

Jokainen voi itse vaikuttaa sekä omaan että muiden työntekijöiden turvallisuuteen poistamalla riskitekijät ennen töiden aloittamista, tekemällä havaintoja ja noudattamalla turvallisuusohjeita. Jokaisella työntekijällä on oikeus keskeyttää työ, josta voi aiheutua välitöntä tai vakavaa vaaraa itselleen tai ulkopuolisille henkilölle.

Kaikki luovat omalla toiminnallaan turvallisuuskulttuuria ja näyttävät esimerkkiä muille. Kun toimimme kaikki yhdenmukaisesti ja muistutamme myös toisia yhteisistä säännöistä, pääsemme työpäivän jälkeen terveenä kotiin.

Jokaisella työntekijällä tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti ja jokaisen on suoritettava Turvallisuus- ja ympäristöoppaan perehdytys sähköisessä järjestelmässä ennen töiden aloittamista.

Neve Oy:llä on käytössä sertifioidut ISO 14001 ympäristöjärjestelmä, ISO 9001 laadunhallintajärjestelmä sekä ISO 45001 työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä. Standardit muodostavat puitteet ympäristö-, laatu- ja turvallisuusasioiden järjestelmälliselle johtamiselle ja kehittämiselle.

POIKKEAMIEN ILMOITTAMINEN

Nevellä on käytössä sähköinen HSEQ-järjestelmä, “Priima”. Järjestelmässä tehdään turvallisuus-, laatu-, ympäristö- ja tietoturvahavaintoja, tapaturma- ja vaaratilanneilmoituksia sekä turvakierroksia (TR, MVR- ja MVRS) ja turvavartteja. Priima-järjestelmää käytetään joko älypuhelimella tai tietokoneen selainversiolla.

Toimittajan velvollisuus on tehdä kaikki havainnot, vaaratilanne- ja tapaturmailmoitukset sekä työmaan turvakierrokset (TR, MVR- ja MVRS), turvavartit Priima-järjestelmään.

Havaintoja voi tehdä ilman käyttäjätunnusta osoitteessa http://neve.acc.fi/havainto tai alla olevalla QR-koodilla.

Ohje: Havaintojen tekeminen ilman käyttäjätunnusta

QR-koodi urakoitsijoille

Työtapaturmat ja vaaratilanteet ilmoitetaan viipymättä Tilaajalle (esim. soittamalla tai sähköpostitse), ja niistä laaditaan ilmoitus Priima-järjestelmään. Tapaturmat ja vaaratilanteet käsitellään yhdessä Tilaajan ja Toimittajan kanssa mahdollisimman pikaisesti tapahtuman jälkeen.

NEVEN PRIIMA-JÄRJESTELMÄÄN PEREHDYTYS

Urakoitsijoille ja kumppaneille, joille laaditaan henkilökohtaiset tunnukset Priima-järjestelmään, on mahdollista saada perehdytystä järjestelmän käytöstä. Perehdytyksessä on kirjallinen ohjeistus järjestelmän käytöstä ja lisäksi ohjevideot mm. Priimaan kirjautumisesta, Priiman mobiilisovelluksen lataamisesta ja siihen kirjautumisesta, havaintojen ja turvakierrosten tekemisestä sekä pätevyyksien lisäämisestä Priimaan.

Perehdytyksen suorittaminen kestää noin 15–20 min. Perehdytyksen suorittamiseen ei tarvitse PIN-koodia, kohdan voi jättää tyhjäksi. Mikäli Priima-järjestelmän käyttö ei onnistu perehdytyksestä huolimatta, järjestelmän käytöstä on mahdollista saada lisää perehdytystä ESQ-yksiköltä, katso yhteystiedot sivun alalaidasta.

Priima-perehdytys urakoitsijoille ja kumppaneille: https://neve.acc.fi/hseqapp/neve/exam/5696/139/

TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖOPPAAN PEREHDYTYKSEN SUORITTAMINEN

Jokaisen työntekijän on suoritettava Turvallisuus- ja ympäristöoppaan perehdytys sähköisessä järjestelmässä ennen töiden aloittamista.

Perehdytyksessä tutustutaan perehdytysmateriaaliin, jonka jälkeen suoritetaan tentti. Tentin läpäiseminen vaatii kaikkiin tehtäviin oikean vastauksen. Tenttiä voi kuitenkin yrittää uudelleen niin kauan, että tentti on hyväksytysti läpäisty. Jokaisen alueella työskentelevän työntekijän on suoritettava perehdytys ja tentti ennen töiden aloittamista.

Perehdytys vie noin 30-60 min, joten perehdytykseen ja tentin suorittamiseen on hyvä varata tarpeeksi aikaa. Perehdytys on tehtävä kerralla loppuun, sitä ei voi tehdä osissa. Tentin suorittamiseen ei tarvitse PIN-koodia, kohdan voi jättää tyhjäksi.

Ohjeet ja ohjevideot Turvallisuus- ja ympäristöoppaan perehdytyksen suorittamiseen:

Turvallisuus ja ympäristöoppaan perehdytyksen suorittaminen https://youtu.be/bjX2p0vrlaU

Turvallisuus ja ympäristöoppaan perehdytyksen suorittaminen ryhmätentillä https://youtu.be/z5FbISU2BwU

Ohje: Priima tentit

ENERGIANTUOTANNOSSA TYÖSKENTELEVÄT

Linkki perehdytysmateriaaliin ja tenttiin: https://neve.acc.fi/hseqapp/neve/exam/5341/196/0/

VESILAITOKSILLA TYÖSKENTELEVÄT

Linkki perehdytysmateriaaliin ja tenttiin: https://neve.acc.fi/hseqapp/neve/exam/5359/194/0/

SÄHKÖASEMILLA TYÖSKENTELEVÄT

Linkki perehdytysmateriaaliin ja tenttiin: https://neve.acc.fi/hseqapp/neve/exam/5356/195/0/

VERKOSTOILLA JA VESILAITOSTEN RAKENNUTTAMISKOHTEILLA TYÖSKENTELEVÄT

Neven vesihuolto-, kaukolämpö-, valokuitu- ja sähköverkolla ja vesilaitoksen rakennuttamiskohteilla työskentelevät saavat linkin tentin suorittamiseen Tilaajan kautta sähköpostiin. Urakoitsija tai kumppani huolehtii jokaisen työntekijän tentin suorittamisesta ja toimittaa tenttilinkin eteenpäin niille henkilöille, joiden tulee suorittaa tentti tai järjestää ryhmätentin. Viesti tulee osoitteesta no-reply@acc.fi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Neve Oy säilyttää henkilötietoja perehdytysten suorittamisen todentamiseen perehdytyksen voimassaoloajan (1 kalenterivuosi). Henkilötietoja käytetään tenttipalvelussa tentin suorittavan henkilön tunnistamiseen ja yksilöintiin. Henkilötietoja ei luovuteta muuhun käyttötarkoitukseen ja ne poistetaan heti, kun niitä ei ole enää tenttitulosten kannalta tarpeen säilyttää.

LIITTEET

Turvallisuus- ja ympäristöopas Energiatuotanto
Turvallisuus- ja ympäristöopas vesilaitokset ja sähköasemat
Turvallisuus- ja ympäristöopas verkostot
Pätevyyksien lisääminen Priimaan -ohje
Priima-järjestelmän käyttöohje

Ota yhteyttä

Niko Kuivala
Turvallisuusasiantuntija

+358 40 182 7784

niko.kuivala@neve.fi

Veera Pikkarainen
ESQ-päällikkö

+358 40 483 7896

veera.pikkarainen@neve.fi

Anne Strandman
Vastuullisuusasiantuntija

+358 40 701 9939

anne.strandman@neve.fi

Annika Moberg
Laatuasiantuntija

+358 40 186 6145

annika.moberg@neve.fi,