Sisältöön Sivustokartta
Usvainen tunturimaisema..

Oletko kiinnostunut tuottamaan itse sähkön, jonka kulutat?

Voit ryhtyä sähkön mikro- tai pientuottajaksi hankkimalla aurinkopaneelit tai tuulivoimalan.

Mikrotuotannolla tarkoitetaan kiinteistön sähköverkkoon liitettyä sähköntuotantolaitteistoa, kuten aurinkopaneeliryhmää tai tuulivoimalaa, jonka yhteisteho on enintään 11 kVA.

Mikrotuotannolle on tyypillistä, että itse tuotettu sähkö kulutetaan kodin omissa sähkölaitteissa tai sähkölämmityksessä. Jos sähköntuotanto ylittää kulutuksesi, voit lisäksi myydä tuottamaasi sähköä valitsemallesi sähkönmyyntiyhtiölle.

Sähkön pientuotannolla tarkoitetaan mikrotuotantoa suurempaa tuotantolaitteistoa, kuten useita kymmeniä metrejä korkeaa tuulivoimalaa tai rakennuksen peittävää aurinkovoimalaa.

Pientuotannosta saatava sähkön määrä on mikrotuotantoa suurempi, ja sitä tuotetaan usein myös myyntiin. Pientuotannoksi luetaan sähköntuotantolaitteet, joiden sähköntuotantokapasiteetti on 12 kVA–2 MVA.

TUOTANNON LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON

Liitettäessä tuotantolaitosta yleiseen sähköverkkoon on ensisijaisen tärkeää varmistua siitä, että tuotantolaitos on turvallinen eikä aiheuta häiriöitä verkkoon ja esimerkiksi riko muiden sähkönkäyttäjien sähkölaitteita. Näistä syistä tuotantolaitoksia koskevat tietyt tekniset vaatimukset.

Jos tuotantolaitosta halutaan käyttää myös varavoimana sähkökatkoissa, tulee järjestelmään asentaa kaksoiskytkentämahdollisuus. Siinä toisella kytkennällä tuotantolaitos toimii yleisessä sähköverkossa ja toisella kytkennällä pelkästään asiakkaan omassa sähköverkossa. Tämä vaatii erillisen kytkimen ja lisälaitteiston.

Kun sähköverkko on jännitteetön, pelkästään asiakkaan omassa verkossa oleva laitos ei saa olla yhteydessä yleiseen sähköverkkoon. Tämä on ehdottoman välttämätöntä verkon viankorjaus- ja asennustöiden turvallisuuden takia.

ENNEN TUOTANTOLAITOKSEN HANKINTAA

1) Ota meihin yhteyttä sähköpostilla sahkonlaatu@neve.fi, jolloin varmistamme, että tuotantolaitos soveltuu liitettäväksi verkkoomme.

2) Liitettävän laitoksen tulee täyttää suomalainen SFS-EN 50438

s) Selvitä rakennusvalvontaviranomaiselta, tarvitsetko rakennus- ja toimenpideluvan.

TOIMI NÄIN TUOTANTOLAITOKSEN HANKKIMISEN JÄLKEEN:

  • Toimita meille mikrotuotantolaitteiston yleistietolomake osoitteeseen sahkonlaatu@neve.fi.
  • Muista että tuotantolaitoksen saa kytkeä vain asianmukaiset sähköasennusluvat omaava ammattitaitoinen henkilö.
  • Sähköntuottaja on korvausvelvollinen, mikäli hänen laitteistonsa aiheuttaa vahinkoja muille sähköverkon käyttäjille.
  • Kun tuotantolaitos on asennettu, sähköntuottaja on velvollinen hankkimaan mahdolliselle ylijäämäsähkölle ostajan.
  • Mikäli ylijäämäsähkölle ei löydy ostajaa, sähkön voi siirtää Rovaniemen Verkko Oy:n tai Enontekiön Sähkö Oy:n verkkoon, mutta sähköstä ei makseta korvausta asiakkaalle eikä verkkoon siirretty sähkö pienennä käyttöpaikan kulutusta.

Pientuotannon liittäminen käsitellään aina tapauskohtaisesti. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Saat meiltä parhaat tiedot tuotantolaitoksista ja niiden liittämisestä sähköverkkoon.

Tutustu myös: