Sisältöön Sivustokartta
Järveä ja saaria.

Haluamme toimia vastuullisesti

Vastuullinen toiminta ei ole vain puhetta, vaan tekoja. Olemme sitoutuneet tavoittelemaan näitä ympäristölle tärkeitä asioita vuoden 2023 aikana.

NOUDATAMME VOIMASSA OLEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ JA YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYKSIÄ SEKÄ VÄHENNÄMME PÄÄSTÖJÄ

Ilmapäästöjen vähentäminen

 • Suosiolan voimalaitoksen uuden ympäristöluvan mukaisten päästöraja-arvojen saavuttaminen
 • Työajojen päästöjen vähentäminen

Vesistöpäästöjen vähentäminen

 • Ympäristöluvallisten puhdistamoiden toiminta ympäristölupien mukaista
 • Pienpuhdistamojen toiminnan parantaminen
 • Turvesuon toiminta ympäristöluvan mukaista

Maaperään kohdistuvien päästöjen estäminen

 • Jätevesipumppaamoiden liittäminen kaukovalvontaan

VÄHENNÄMME FOSSIILISTEN POLTTOAINEIDEN KÄYTTÖÄ

Uusiutuvan energian käytön edistäminen

 • Isompien aurinkosähköhankkeiden selvittäminen
 • Turpeenkäytön vähentäminen
 • Kierrätyspuupolttoaineen käytön lisääminen
 • Fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttö alle 0,4 % polttoaineista
 • Vihreä Lähilämpö -tuotteen saatavuus kaikissa Neven kaukolämpöverkostoissa ja vihreän lähilämmön myynnin lisääminen
 • Kaksisuuntaisen kaukolämmön määrän lisääminen

PARANNAMME ENERGIATEHOKKUUTTAMME

Hukkaenergian määrän vähentäminen

 • Yhteiskäyttöautojen käytön lisääntyminen
 • Vesijohtoverkon hyötysuhteen parantaminen
 • Suosiolan voimalaitoksen vesitalouden parantaminen

Energiatehokkuussopimuksiin asetettujen energiansäästötavoitteiden saavuttaminen

VÄHENNÄMME MUODOSTUVAN JÄTTEEN MÄÄRÄÄ

Kiertotalouden edistäminen toiminnassa ja toiminnasta aiheutuvien jätteiden vähentäminen

 • Lietteenpolttolaitos teollisessa käytössä
 • Energiantuotannon tuhkan hyötykäyttö
 • Jätehuollon tehostaminen ja kehittäminen, jätteiden kierrätyksen lisääminen

 

Anna palautetta

Haluamme kehittää toimintaamme jatkuvasti ja kuulla, millaisia toiveita asiakkaillamme on. Kerro meille palautetta verkkosivuista tai palveluistamme. Voit myös jättää yleistä palautetta Neve Oy:n toiminnasta.