Sisältöön Sivustokartta
Vaattunkiköngäs maan tasalta

Vesiliittymä suureen kiinteistöön kuten rivi- tai kerrostaloon, liiketilaan tai teollisuushalliin

kerrospinta-ala yli 400 m²

Vesiliittymän lisäksi tarvitaan usein jäte- ja hulevesiliittymät. Jos kiinteistön toiminta vaatii ympäristöluvan tai jäteveden laatu poikkeaa normaalista jäteveden laadusta, on solmittava teollisuusjätevesisopimus. Liittymän toimittaa Napapiirin Vesi Oy.

VESILIITTYMÄTOIMITUKSEEN KUULUVAT:

  • tonttijohdon rakentaminen vastuurajalle
  • kiinteistökohtaisen tonttiventtiilin asentaminen vastuurajalle
  • yksi etäluettava vesimittari ja sen asennus
  • asiantuntijoidemme avut ja neuvot liittymän rakentamisen ajan
  • rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukainen takuu: rakentamisen aikaisten virheiden varalta 2 vuotta ja rakentamisvirheiden osalta 10 vuotta.

LIITTYJÄN VASTUULLA OVAT:

  • mahdollisten sijoituslupien hankkiminen
  • metsän raivauksesta tai erikoistekniikan kuten louhinnan, roudan sulatuksen tai tien alitusporauksen kustannukset, jotka vesilaitos laskuttaa
  • ylimääräisestä rakentamisesta aiheutuvat kustannukset.
Tilaa vesiliittymä

HINNOITTELU

Liittymismaksun kokonaismäärä määräytyy toimitukseen kuuluvien vesiliittymien mukaan, joita ovat käyttö-, jäte- ja hulevesiliittymät. Tarpeelliset liittymät määrittyvät vesihuoltolain ja yleisten toimitusehtojen perusteella. Liittymismaksuun lisätään mahdollisesta ylimääräisestä rakentamisesta tai erikoistekniikasta aiheutuneet todelliset kustannukset.

Liittymäsopimuksen yhteydessä tehdään myös käyttövesisopimus.  Veden perus- ja käyttömaksut löydät samasta hinnastosta liittymähintojen kanssa.

background image

Näin tilaat liittymän

1. Liitostapalausunto

Lvi-suunnittelijasi pyytää meiltä lähtötiedot eli liitostapalausunnon, joka toimitetaan 2 viikon kuluessa, ja laatii piirustukset. Tämän jälkeen pääset hakemaan rakennuslupaa.

2. Liittymähakemus

Kun rakennuslupa on myönnetty, voit hakea liittymää täyttämällä liittymähakemuksen.

Täytä liittymähakemus

3. Liittymäsopimus

Olemme sinuun yhteydessä ja käymme läpi sopimuksen yksityiskohdat. Allekirjoitamme liittymäsopimuksen. Liittymä laskutetaan sopimuksen teon yhteydessä, maksuaikaa on kuukausi.

4. Liittymän teko

Vesiliittymä rakennetaan. Työmaan aikainen vedenkulutus laskutetaan hinnaston mukaisesti. Samalla laskutetaan venttiilin avaus.

5. Vesimittarin asennus

Tilaa vesimittarin asennus täyttämällä mittarointilomake.

Täytä mittarointilomake

Tilaa vesiliittymä nyt

Täytä hakemus

Usein kysyttyä