Sisältöön Sivustokartta
energiayhteisto

Energiayhteisö on taloyhtiön huoneistojen muodostama yhteisö, joka voi hyödyntää taloyhtiön aurinkopaneelien tuottamaa energiaa myös huoneistokohtaisesti

Aiemmin taloyhtiön tuottama aurinkosähkö voitiin käyttää vain kiinteistön yhteisissä tiloissa, mutta uusi energiayhteisön hyvityslaskentapalvelu mahdollistaa tuotetun aurinkosähkön hyödyntämisen myös taloyhtiön huoneistoissa. Näin se pienentää myös asukkaiden sähkölaskuja verkkopalvelumaksun, energiamaksun ja verojen osalta.

Tuotettu aurinkosähkö vähentää ensisijaisesti taloyhtiön kiinteistön sähköenergiaa. Ylijäänyt aurinkosähkö jaetaan energiayhteisön jäsenille heidän ilmoittamiensa yhteisön jakosuhteiden mukaisesti. Taloyhtiön tuottama sähkö voidaan jakaa yhteisön jäsenille laskennallisesti ilman, että sähkömittarien kytkentöihin tarvitsee tehdä muutoksia.

Energiayhteisön perustaminen ja hyvityslaskentapalvelun käyttö on ilmaista sekä taloyhtiöille että asukkaille. Energiayhteisön hyvityslaskentapalvelun avulla haluamme edistää taloyhtiöiden mahdollisuutta tuottaa ja hyödyntää uusiutuvaa aurinkosähköä.

Energiayhteisön hyvityslaskentapalvelun käyttöönoton edellytykset
  1. Energiayhteisön kaikki sähkönkäyttöpaikat ovat yhden liittymissopimuksen piirissä.
  2. Energiayhteisön sähkönkäyttöpaikat sijaitsevat samalla kiinteistöllä tai sitä vastaavalla kiinteistöryhmällä.
  3. Energiayhteisön sähkönkäyttöpaikkojen tulee olla Rovaniemen Verkko Oy:n tai Enontekiön Sähkö Oy:n verkkopalvelusopimusten sekä sähkön mittauksen piirissä.
  4. Pientuotantolaitteisto kytketään sähköliittymän kiinteistökäyttöpaikan sähkömittauksen taakse.

Nämä ohjeet ovat voimassa Rovaniemen Verkko Oy:n ja Enontekiön Sähkö Oy:n jakeluverkkoalueiden asiakkaille.

background image

Kuinka energiayhteisö perustetaan?

1.

Energiayhteisö etsii itselleen sopivan aurinkosähköjärjestelmän ja kilpailuttaa sen tarjoajat.

2.

Energiayhteisön yhtiökokous päättää yhteisön perustamisesta ja aurinkosähköjärjestelmän hankinnasta.

3.

Laitteiston toimittaja suorittaa laitteiston asennuksen kiinteistöön sekä ilmoittaa jakeluverkonhaltijalle tuotannon liittämisestä jakeluverkkoon.

Lue lisää pientuotannosta

4.

Energiayhteisö tekee sopimuksen ylijäämäsähkön myymisestä valitsemalleen sähkönmyyjälle.

5.

Energiayhteisö ilmoittaa yhteisön jäsenten tiedot ja tekee perustamisilmoituksen alueensa jakeluverkonhaltijalle Rovaniemen Verkko Oy:lle tai Enontekiön Sähkö Oy:lle.

Ilmoita energiayhteisön perustamisesta

6.

Jakeluverkonhaltija perustaa energiayhteisön ja ilmoittaa yhteisölle sen perustamisesta.