Sisältöön Sivustokartta
Poika kurottelee vesilasia.

Neven visiona on arktisen kiertotalouden älykäs ekosysteemi. Se tarkoittaa, että hyödynnämme tuotantomme sivuvirrat tuotteiksi ja palveluiksi. Kiertotalous yhdistääkin toimintojamme ja me monia kiertotalouden toimijoita.

Käytännössä kiertotalouden edistäminen tarkoittaa esimerkiksi seuraavia tekoja:

  • Minimoimme puhtaan veden häviöitä ja vuotoja.
  • Poltamme jäteveden käsittelyssä syntyvän lietteen, jolloin siitä syntyy lämpöä ja sähköä.
  • Jalostamme energiantuotannon tuhkan lannoitteeksi tai muuhun hyötykäyttöön esimerkiksi maanrakennuksessa.
  • Pysäytämme haitta-aineiden kierron ja siirrämme poltosta syntyvän lämmön kaukolämpöverkkoon.
  • Kehitämme sähköisen liikenteen latausverkostoa Lapissa.
  • Maksimoimme uusiutuvien polttoaineiden käytön.
  • Olemme mukana kiertotalouspuistohankkeessa pohtimassa sekajätteen ja biojätteen hyötykäyttöä.

Kiertotalouden osa-alueet: raaka-aineet, suunnittelu, tuotanto, jakelu, käyttäminen, kerääminen, kierrättäminen.

Anna palautetta

Haluamme kehittää toimintaamme jatkuvasti ja kuulla, millaisia toiveita asiakkaillamme on. Kerro meille palautetta verkkosivuista tai palveluistamme. Voit myös jättää yleistä palautetta Neve Oy:n toiminnasta.