Sisältöön Sivustokartta
Kirkkolammen vettä.

Kun kiinteistön toiminta vaatii ympäristöluvan tai jäteveden laatu poikkeaa normaalista

katso esimerkkitoimialat

Teollisuusjätevesisopimuksen tarkoituksena on turvata viemäriverkon, jätevesipumppaamoiden ja jätevedenpuhdistusprosessin häiriötön toiminta. Lisäksi tavoitteena on säilyttää mahdollisuus jatkojalostaa liete myytäväksi tuotteeksi ja täten tukea kiertotaloutta.

MILLOIN TEOLLISUUSJÄTESOPIMUS TARVITAAN?

Teollisuusjätevesisopimus tulee tehdä silloin, kun asumajätevesistä poikkeavaa jätevettä johdetaan vesihuoltolaitoksen viemäriin ja teollisuusjätevesi on määrältään tai laadultaan sellaista, että sillä saattaa olla vaikutuksia vesihuoltolaitoksen työntekijöiden työturvallisuuteen, viemäriverkon kuntoon, jätevedenpuhdistusprosessiin tai lietteen laatuun.

Sopimus tehdään myös silloin, jos teollisuusjätevesissä esiintyy sellaisia aineita, joilla saattaa olla vaikutusta vastaanottavan vesistön tilaan.

Teollisuusjätevesisopimus on tarpeellinen, kun jätevesille on edellä mainituista syistä tarpeen asettaa vaatimuksia, rajoituksia tai tarkkailuvelvoitteita. Toimijakohtaiset raja-arvot määritetään jätevedestä tehtyjen analyysien perusteella.

Teollisuusjätevesisopimusta ei tarvita, jos toiminnan jäteveden laatu voidaan rinnastaa asumajäteveteen eikä se haittaa puhdistamon toimintaa.

 

Metallien raja-arvot

Suuntaa antavat jätevesiverkostoon johdettavan veden raja-arvot

Raja-arvot voivat toimijakohtaisesti poiketa edellä esitetyistä, mikäli jäteveden laatu tai määrä sen edellyttää. Raja-arvot määritetään teollisuusjätevesisopimusta tehdessä jätevedestä tehtyjen analyysien perusteella.

ESIMERKKEJÄ TOIMINNOISTA, JOILTA TEOLLISUUSJÄTESOPIMUS VAADITAAN

 • Elintarviketeollisuus (meijerit, panimot, teurastamot, leipomot, kalankäsittelylaitokset)
 • Metalliteollisuus
 • Kemianteollisuus
 • Graafinen teollisuus
 • Metsäteollisuus
 • Tekstiili- ja nahkateollisuus (nahkatehtaat, pesulat, tekstiilipainatus)
 • Mineraalituotteiden valmistus (betonitehdas)
 • Liikenne (satamat ja lentoasemat)
 • Energiantuotanto
 • Jätehuolto
 • Palvelut (sairaalat, hammashoitolat, huoltamot, autokorjaamot, ravintolat, uimahallit)
 • Rakentaminen
 • Muut (laboratoriot, eläinsuojat)
MetalliKemiallinen merkkiEnimmäispitoisuus [mg/l]
ArseeniAs0,1
ElohopeaHg0,01
KadmiumCd0,01
KokonaiskromiCr0,5
Kromi VICr6+0,1
KupariCu0,5
LyijyPb0,5
NikkeliNi0,5
SinkkiZn2,0

Muut raja-ainekohtaiset raja-arvot

AineYksikköEnimmäispitoisuus
pH6–11
Lämpötila°C40
BOD[mg O2/l]600
COD[mg O2/l]2 000
Sähkönjohtavuus[mS/m]120
Kiintoaine[mg/l]300
Typpi (N)[mg/l]80,0
Fosfori (P)[mg/l]7,0
Sulfaatit[mg/l]400
VOC[mg/l]3,0
Rasva[mg/l]100
Öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus C4-C40[mg/l]50

Ota yhteyttä

Antti Penttinen
Kehityspäällikkö
+358 40 487 8612
antti.penttinen@neve.fi