Sisältöön Sivustokartta
voimalaitos horisontissa auringon laskiessa

Puhdasta ja huoletonta lähilämpöä

Kaukolämpö on asukkaalle huoleton, edullinen ja paikallinen. Kaukolämpö on myös puhdasta ja ekologista, sillä hyödynnämme sen tuotannossa uusiutuvia polttoaineita. Kaukolämpö tuotetaan paikallisilla lappilaisilla polttoaineilla, kuten puuhakkeella ja turpeella. Huollamme ja tarkkailemme verkostomme tilaa ympäri vuorokauden. Keskeytyksistä on mahdollista tilata tekstiviesti-ilmoitus Assarin kautta. Siirry Assariin.

PAIKALLISTA ENERGIANTUOTANTOA

Kaukolämpömme tuotetaan korkealla hyötysuhteella lämpö- ja voimalaitoksissa. Tärkein energiantuotantolaitoksemme on Suosiolan voimalaitos Rovaniemellä. Suosiolan voimalaitos on niin sanottu CHP-voimalaitos, eli siellä tuotetaan sekä lämpöä että sähköä. Lyhenne CHP tulee sanoista combined heat and power.

Suosiolan lisäksi tuotantoomme kuuluvat Rovaniemellä muun muassa Muurolan ja Nivavaaran lämpölaitokset sekä Mäntyvaaran biokaasulaitos. Savukoskella, Kolarin sekä Ylläsjärven alueella kaukolämpöä tuottavat Aurora Lämpö Oy:n kaukolämpölaitokset.

Kaukolämpömme tuotetaan lähes 100 % paikallisilla lappilaisilla polttoaineilla, kuten kierrätyspuulla, teollisuuden sivuvirroilla, metsähakkeella ja turpeella. Turpeen polttoaineosuus on laskenut viimeisten vuosien aikana, ja vuonna 2021 turpeen osuus oli vain 17,8 %. Pitkän aikavälin tavoitteena on luopua turpeen käytöstä kokonaan vuoteen 2030 mennessä.

UUSIUTUVA LÄHILÄMPÖ

Kaikki Neven tuottama lämpö on suurelta osin päästöttömillä polttoaineilla tuotettua, mutta Vihreä Lähilämpö on sitä sataprosenttisesti. Tuotannossa käytetään hiilidioksidineutraaleja ja uusiutuvia energianlähteitä: kokopuu- ja rankahaketta, purua, kuorta ja kutterinlastua. Tutustu Uusiutuvaan Lähilämpöön. 

Katso Uusiutuvan Lähilämmön todentamistodistus vuodelta 2020 ja
todentamistodistus vuodelta 2021.

MITÄ KAUKOLÄMPÖVESI SISÄLTÄÄ

Kaukolämpöverkossa virtaava vesi värjätään vihreäksi, jotta mahdolliset putki- ja siirrinlaiterikkoontumiset havaittaisiin helpommin.

Väriaineena käytetään myrkytöntä vihreää kemikaalia. Kaukolämpöveteen on lisätty myös saostumanestoaineetta, joka suojaa kaukolämpöjärjestelmiä saostumilta.

Kaukolämpövesi ei ole myrkyllistä, mutta sitä ei ole tarkoitettu talousvedeksi eikä varsinkaan juotavaksi. Vihertävää, lämmintä käyttövettä ei tule käyttää ruoanlaittoon. Suihkussa voit kuitenkin käydä normaalisti. Myös astian- ja pyykinpesukonetta voit käyttää normaalisti, sillä nämä lämmittävät yleensä oman käyttövetensä itse. Kaukolämpövettä ei tule koskaan käyttää talousveden asemasta.

Jos havaitset vihreää vettä maastossa tai sisällä rakennuksessa, ilmoita siitä vikapäivystykseemme: 016 331 6555

Jos hanasta tulee vihreää vettä, käyttövesisiirtimeen on tullut vuoto ja kaukolämpövesi pääsee käyttövesiverkostoon. Ole yhteydessä huoltoyhtiöösi tai LVI-urakoitsijaan, jotta siirrin saadaan uusittua. Siirrinlaitteen vika ei välttämättä merkitse koko laitteiston uusimista.

KUINKA KAUKOLÄMPÖ TOIMII PIENKIINTEISTÖSSÄ?

Lämpö siirretään asiakkaille kuumana vetenä maan alla, useimmiten katuihin ja kevyen liikenteen väyliin sijoitetussa kaksiputkisessa kaukolämpöverkossa. Asiakkaat ottavat lämmön vastaan kotinsa lämmönjakokeskuksessa. Keskus siirtää lämmön kaukolämpöverkosta asiakkaan kotona oleviin lämmönjakolaitteisiin, kuten pattereihin tai ilmanvaihtoon. Lisäksi lämmönjakokeskus lämmittää käyttövettä juuri asukkaiden tarpeen mukaan.

Lämmönjakokeskuksesta kaukolämpöverkon vesi palaa jäähtyneenä takaisin tuotantolaitokseen uudelleen lämmitettäväksi. Kaukolämpö on tosiasiassa siis puhdasta lähilämpöä, jonka tuottavat paikalliset ihmiset, paikallisilla polttoaineilla. Lämmitysmuodon toimintavarmuus on hyvä ja takaa lämpimän veden saatavuuden.

Lämmönjakokeskukset ovat tehdasvalmisteisia kokonaisuuksia, jotka ovat toimintavarmoja ja pitkäikäisiä. Laitteiden tilantarve on pieni, koska kattiloita, varaajia tai polttoainevarastoja ei tarvita. Asiakkaan laitteiden huolto- tai korjaustarve on vähäinen. Kaukolämmöllä on pieni hiilijalanjälki ja se on tuotettu lähellä.

KUINKA KAUKOLÄMPÖ TOIMII TALOYHTIÖSSÄ?

Kaukolämpö lämmitysmuotona on taloyhtiölle vakaa sijoitus tulevaisuuteen sekä huolettomuutensa lisäksi myös ekologinen valinta, ja sen hintakehitys on ollut maltillisempaa verrattuna sähkö- ja öljylämmitykseen.

Lämmitetty kaukolämpövesi pumpataan taloyhtiön alajakokeskuksiin kaukolämpöverkkoa pitkin.
Kaukolämpövesi lämmittää lämmönjakokeskuksen lämmönsiirtimien avulla taloyhtiön lämmitysverkostossa kiertävää vettä eli menovettä ja lämmittää lämpimän käyttöveden. Jäähtynyt kaukolämpövesi palaa voimalaitokseen uudelleen lämmitettäväksi.

Lämmitysverkoston menoveden lämpötilaa muutetaan säätöventtiilin avulla säätämällä kaukolämpöveden virtausta lämmönvaihtimien läpi. Lämmitysverkostoon menevän veden lämpötila määräytyy ulkolämpötilan eli asetetun lämmityksen säätökäyrän perusteella: mitä kylmempi ilma ulkona on, sitä lämpimämpää vettä lämmitysverkostoon syötetään sovitun sisälämpötilan luomiseksi.

Asiakkaan tiloihin asennettavat lämmityslaitteistot ovat yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä. Niiden huoltotarve on vähäinen ja ne ovat myös pitkäikäisiä. Lämpö on tasaista ja lämmintä vettä riittää.

SUOSIOLAN VOIMALAITOSTA MODERNISOIDAAN PITKÄJÄNTEISESTI

Suosiolan voimalaitoksen hyötysuhteen parantamiseksi on tehty vuodesta 2012 lähtien määrätietoista ja tuntuvaa kehitystyötä. Yhteistuotannon hyötysuhdetta on saatu nostettua viimeisen kuuden vuoden aikana yli 20 % nykyiselle noin 100 % tasolle. Tehokkuuden parantamisella saadaan hillittyä muiden tuotannollisten kulujen nousua, kun säästöjä muodostuu muun muassa polttoaineen käytön hyötysuhteen parannuttua.

Suosiolan modernisointi on usean uudistuksen summa. Savukaasupesurin käyttöönotto vuonna 2014 nosti merkittävästi laitoksen hyötysuhdetta. Ennen savukaasujen lämpöenergia meni kirjaimellisesti harakoille. Nyt tämä energia otetaan valtaosin talteen savukaasupesurissa. Energian talteenoton lisäksi pesuri myös vähentää hiukkaspäästöjä merkittävästi. Savukaasupesurinkin tehokkuutta on parannettu kertaalleen tehonnostolla vuonna 2016. Hukkalämpöä savukaasujen vesihöyrystä on saatu talteen vuosi vuodelta enemmän.

Vuonna 2018 pienempi, alkuperäinen Suosiolan alun perin turpeelle rakennettu 27 megawatin vesi-höyrykattila korvattiin isommalla biopolttoaineita käyttävällä 40 megawatin vesi-höyrykattilalla. Vuonna 2020 Suosiolan 120 megawatin vastapainevoimalaitoksella investointiin turpeen teknisen riippuvuuden poistamiseen.

Kaukolämmön päästöt ovat julkisesti saatavilla päästölaskurista. Laskuri on Paikallisvoima ry:n yhdessä kaukolämpöyhtiöiden ja sidosryhmien kanssa kehittämä, ja se näyttää kaukolämmön paikkakuntakohtaiset CO2-päästöt. Siirry päästölaskuriin. 

Tutustu kaukolämmön hiilineutraaliuspolkuun

Ota yhteyttä

Mika Kovala

Verkkopäällikkö
+358 40 167 8030
mika.kovala@neve.fi