Sisältöön Sivustokartta
Suosiolan voimalaitos talvella

Lämpöä, sähköä ja vettä

Merkittävin osa monialakonserni Neven tuotannosta on lämmön ja sähkön yhteistuotantoa, maailman puhtaimman käyttöveden jakelua sekä jäte- ja hulevesien käsittelyä.

Lapin herkkä luonto on meille vaalimisen arvoinen asia. Arktisella alueella on toimittava erityisen kestävästi, ja kiertotalous ohjaakin vahvasti tuotantoamme. Sen sijaan, että tuottaisimme jätettä, haluamme käyttää tuotannostamme syntyvät materiaalien sivuvirrat tarkasti hyödyksi.

Suosiolan voimalaitos tuottaa sähköä ja lämpöä paikallisilla polttoaineilla, puulla ja turpeella. Niiden poltosta syntyvä tuhka käytetään hyödyksi rakeistamalla se luonnonmukaiseksi metsälannoitteeksi tai maarakentamisen raaka-aineeksi.  Lue lisää Suosiolan toiminnasta täältä.

Puhtaan käyttöveden saamme myös luonnosta, pohjavedestä. Se pumpataan syvältä maasta ja johdetaan yleensä käsittelemättömänä kotitalouksiin Rovaniemen alueella. Lue lisää vedentuotannostamme täältä.

Kiertotalous ulottuu myös jätevesien käsittelyyn. Alakorkalon lietteenpolttolaitos on tästä oiva esimerkki. Laitoksessa poltetaan jätevesiliete, jolloin haitta-aineiden, kuten huumaus- ja lääkeaineiden sekä mikromuovien, kiertokulku ekosysteemissä saadaan pysäytettyä.

Poltossa syntynyt lämpö käytetään hyväksi kaukolämpönä ja tuhkasta saadaan arvokasta fosforipitoista lannoitetta. Laitos on tällä hetkellä koekäytössä.

Lisäksi tuotantoomme kuuluvat seuraavat palvelut: