Sisältöön Sivustokartta
Lumisia puita suon reunassa.

Keskeytyksiin kannattaa varautua

 

Sähkön, veden ja kaukolämmön toimitusten keskeytykset ovat harmillisia. Joskus ne tulevat ennalta varoittamatta, toisinaan taas kyseessä on suunniteltu huoltokatkos. Etukäteen varautumalla ja katkon aikaan oikein toimimalla keskeytyksistä selviää aina pienimmällä harmilla.

Kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa. Olisi hyvä, jos kotoa löytyisi vähintään kolmeksi vuorokaudeksi ruokaa, vettä ja lääkkeitä. Olisi myös tärkeää tuntea varautumisen perusteet eli tietää esimerkiksi, mistä saa oikeaa tietoa häiriötilanteessa ja miten pärjätä kylmenevässä asunnossa. Lue lisää yleisistä varautumissuosituksista ja viranomaisten laatimista ohjeista.

Äkillisistä jakeluhäiriöistä viestimme:

SÄHKÖKATKOON VARAUTUMINEN

Rovaniemen Verkon alueella, eli niin sanotun kantakaupungin alueella, sähkökatkot ovat yleensä lyhyitä. Suurin osa sähköverkostamme on maakaapeloitu ja siten pääsääntöisesti turvassa muun muassa sääilmiöiltä. Sähkönjakelun keskeytyksiä sattuukin yleensä rakennustöiden yhteydessä vioittuneiden kaapeleiden vuoksi. Pakasteiden sulamisesta ei muutaman tunnin katkon aikana tarvitse olla huolissaan. Tärkeintä on, ettei pakastinta aukaise turhaan.

Enontekiön Sähkön alueella sähköverkosto on pääosin ilmajohtoverkkoa, joka on altis sääilmiöille. Myrskyt, ukkoset, jäätävä vesisade tai lumituiskut voivat aiheuttaa sähkökatkoja alueella.

Suurin osa sähkökatkoista menee nopeasti ohi, eikä niiden vuoksi tarvitse tehdä mitään. Jos sääennusteet lupaavat myrskyä tai lumituiskua, on asukkaan hyvä varata itselleen riittävä määrä talousvettä. Jos vesipumppaamolle tulee sähkökatkos, laskee myös vedenjakeluverkoston paine ennen pitkää ja vedenjakelu keskeytyy. Paineiden palautuminen ottaa aikansa, joten vedenjakelun keskeytys voi jatkua vielä tovin sähkökatkon loppumisen jälkeen.

Sähkön vikailmoitusnumero:  016 331 6565

VEDENJAKELUN KESKEYTYKSIIN VARAUTUMINEN

Suurin osa keskeytyksistä johtuu rakentamis- ja huoltotöistä, joiden aikana vedenjakelu joudutaan keskeyttämään.

Veden jakelukeskeytyksen aikana alueelle tuodaan usein yksi tai useampia tilapäisiä vedenjakelupisteitä, tilanteen mukaan. Näistä pisteistä voi noutaa käyttövettä omaan tarpeeseensa. Vettä kannattaa varata myös omiin astioihin ennen suunnitellun jakelukeskeytyksen alkua.

Kun keskeytys on ohi ja vesi taas alkaa virrata verkostossa, voi vedessä näkyä värjäymiä ja sameutta. Värjäymät ovat vesijohtoputkista virtaus- ja painevaihtelun irrottamaa sakkaa – epämiellyttävän näköistä, mutta vaaratonta.

Sameus taas johtuu veteen sekoittuneesta ilmasta. Myös sameus on terveydelle vaaratonta. Molemmista haitoista pääsee eroon vettä juoksuttamalla. Juoksutettu vesi kannattaa ottaa talteen ja käyttää vaikkapa vessan huuhteluun tai kukkien kasteluun.

Veden vikailmoitusnumero: 016 331 6543

KAUKOLÄMMÖN JAKELUN KESKEYTYKSIIN VARAUTUMINEN

Kaukolämpö on erittäin toimitusvarma lämmitysmuoto, ja jakelun keskeytykset ovat harvinaisia. Ne johtuvat yleensä verkoston rakentamisesta tai huollosta. Suunnitelluista keskeytyksistä tiedotetaan keskeytysalueen asukkaita kotiin jaettavilla tiedotteilla. Tiedotteissa kerrotaan keskeytyksen arvioitu kesto sekä annetaan lyhyet ohjeet, miten toimia keskeytyksen aikana ja lämmönjakelun palautuessa.

Kaukolämmöllä lämmitetyissä kiinteistöissä jakelukeskeytyksen huomaa yleensä lämpimän käyttöveden loppumisena. Ennen vikailmoitusnumeroon soittamista kannattaa varmistaa, että kiinteistön omistajan vastuulla oleva lämmönvaihdin toimii oikein. Taloyhtiöissä voi kääntyä isännöitsijän puoleen.

Kaukolämmön vikailmoitusnumero: 016 331 6555