Sisältöön Sivustokartta
Joen kuohuja

Jätevesisopimus Napapiirin Veden toiminta-alueella sijaitseville kiinteistöille

laskutetaan veden käyttömaksun yhteydessä

Rovaniemeläisten jäteveden käsittelystä huolehtivat ammattilaiset, jotka ylläpitävät, huoltavat ja rakentavat yli 700 km pitkää jätevesiverkostoamme, 170 pumppaamoa ja 12 jätevedenpuhdistamoa. Suurin osa jätevesistä johdetaan Rovaniemen alueella Alakorkalon jätevedenpuhdistamolle, jossa siitä erotellaan kiintoaineet ja jätevesi puhdistetaan kemiallisesti ja biologisesti.

JÄTEVEDEN PUHDISTUS

Napapiirin Vesi Oy:llä on Rovaniemen alueella neljä ympäristöluvallista jätevedenpuhdistamoa, joissa käsitellään yli 99 % Rovaniemen alueen jätevesistä. Ympäristöluvallisten jätevedenpuhdistamoiden lisäksi Rovaniemellä on kahdeksan omavalvontaista jätevedenpuhdistamoa.

Suurin jätevedenpuhdistamoista on Alakorkalon puhdistamo, jonne johdetaan suurin osa Rovaniemen alueen jätevesistä. Muita ympäristöluvallisia jätevedenpuhdistamoita ovat Muurolan, Vaattungin ja Vanttauskosken jätevedenpuhdistamot.

Taulukko jätevesipuhdistamojen päästöistä

Jätevesipuhdistamojen päästöt vesistöihin vuonna 2022.

HINNOITTELU

Jätevesi laskutetaan veden käyttömaksun yhteydessä. Käyttömaksu peritään sekä vedestä että jätevedestä, ja sen perusteena on käytetyn veden  määrä. Laitos toimittaa yhden omistamansa vesimittarin kutakin vesiliittymää kohden. Tutustu veden perus- ja käyttömaksuihin hinnastossamme.

Usein kysyttyä