Sisältöön Sivustokartta

Vesijohto-, jätevesi- ja hulevesiverkon uusiminen jatkuu Viirinkankaalla

Osana noin 10 vuotta kestänyttä saneerausta korvaamme myös vuonna 1963 rakennetut vesijohto- ja jätevesiputket, jotka kulkevat Pappilantieltä Etelärantaan Mortin männikön läpi.

Mortin männikön putkityöt.

Uusi putkilinja on merkitty karttaan keltaisella. Vanha linja kulkee tämän oikealla puolella punaisen viivan kohdalla.

Putkien sijoittelulla säästetään arvokasta mäntymetsää

Uudet putket on päätetty sijoittaa eri paikkaan kuin missä nykyiset putket sijaitsevat. Arvokasta puustoa säilyy näin enemmän kuin jos putket sijoitettaisiin entiselle paikalleen.

Uusi linjaus on nähtävissä oheisesta kartasta, johon uusi putkilinja on merkitty keltaisella. Putket lähtevät Pappilantieltä Väinämöisentien kohdalta ja putken eteläpää sijoittuu Metsäntutkimuslaitoksen länsipuolelle (Eteläranta 55). Vanhat putket jätetään maahan.

Putkilinjaukseen lisätään putki myös hulevesille. Hulevesiputki tarvitaan, jotta Niemelänkankaan alueelta kertyvä sade- ja muu hulevesi saadaan kuljetettua Kemijokeen.

Putkien kohdalle istutetaan uusia puita

Maastoa raivataan uuden linjauksen kohdalta noin 10 metrin levyiseltä alueelta. Poistetun puuston tilalle istutetaan uusia puita.

Työt pyritään tekemään niin, että hiihtäminen ja muu ulkoilu häiriintyy mahdollisimman vähän. Kun kuntoilureitti täytyy töiden vuoksi sulkea läpikululta, sulku tehdään yhdestä kohdasta kerrallaan, jotta reitin voi kiertää muilta osin suljettuun kohtaan ja palata takaisin. Paikalle tuodaan tällöin suoja-aidat ja opasteet.

Raivaustyöt on tarkoitus aloittaa tammi-helmikuun vaihteessa. Kaivuutyöt alkavat näillä näkymin helmikuussa, jolloin putket saadaan maahan huhtikuun loppuun mennessä. Viimeistelytyöt tehdään heinä-elokuussa 2023.

Viirinkankaan alueen katujen ja putkistojen perusparannusta on tehty noin kymmenen vuoden ajan. Sen jälkeen kun Pappilantien ja Etelärannan välinen linjaus on tehty, työt jatkuvat Pappilantiellä ja Väinämöisentiellä.

Infotilaisuus asukkaille 10.1.

Neve järjestää asukkaille infotilaisuuden Mortin männikön alueella tehtävistä töistä tiistaina 10.1. klo 18 Redun Jänkätien toimintayksikön auditoriossa (Jänkätie 1). Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

 

Uusimmat artikkelit