Sisältöön Sivustokartta

Neve-konsernin taloudellinen onnistuminen vuonna 2023 hyvä – sähkön myyntihinnan madaltuminen vaikutti liikevaihtoon

Vuoden 2023 tilikauteen lähdettäessä taustalla oli edelleen vuoden 2022 helmikuussa alkaneen Venäjän hyökkäyksen vaikutukset. Nämä vaikutukset heijastuivat sekä globaalisti että paikallisesti Neven toimintaympäristöön. 

Neven liikevaihto oli vuonna 2023 84,4 miljoonaa euroa. Laskua edelliseltä tilikaudelta tuli 20,8 miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku johtui sähkön myyntihinnan madaltumisesta.  Neve tuottaa sähköä Suosiolan vastapainevoimalaitoksessa ja lisäksi konserni omistaa Kemijoki Oy:n vesivoimatuotantoa. Neven tuottama sähkö myydään pohjoismaisessa sähköpörssissa Nordpoolissa.      

Energian tuotannon polttoaineiden hinnat olivat menneen tilikauden alussa nousseet selvästi, vaikka Neven käyttämistä polttoaineista merkittävä osa tuotetaan ja hankitaan paikallisesti. Myös muut toiminnan operatiiviset kustannukset olivat nousseet markkinoiden epävarmuuksien ja kohonneen inflaation vuoksi. Liiketoimintojen kustannuserien kulut eivät laskeneet liikevaihdon myötä ja tästä syystä konsernin liikevoitto laski 14,1 miljoonaan euroon ja nettotulos oli 6,1 miljoonaa euroa.   

Konsernin taloudellinen onnistuminen tilikaudella oli kuitenkin hyvällä tasolla, kun huomioidaan markkinahintojen muutosten vaikutus liikevaihdossa ja hintojen nousun vaikutus operatiivisissa kustannuksissa”, toimitusjohtaja Kristian Gullsten arvioi.  

Investointeja kaukolämmön sähköistämiseen ja panostusta työturvallisuuteen 

Vuoden 2023 aikana kaukolämmön tuotannon sähköistämiseksi tehtiin merkittäviä investointipäätöksiä. Rovaniemen Alakorkalon jätevedenpuhdistamon yhteyteen rakennettava lämpöpumppulaitos valmistuu vuoden 2025 aikana. Investointi monipuolistaa yhtiön kaukolämmön tuotantoa ja vähentää kaukolämmön tuotannossa käytettävien poltettavien polttoaineiden määrää, ja siten CO2- ja muita päästöjä. 

Toinen merkittävä investointipäätös oli investointi 60 MW sähkökattilaan, jonka asennustyöt alkavat vuoden 2024 loppupuolella. Uusi sähkökattila ja Alakorkalon jätevedenpuhdistamon yhteyteen tuleva lämpöpumppulaitos kattavat tulevaisuudessa arviolta yli 20 % Neven kaukolämmön tuotannosta, mikä lisää uusiutuvan energian määrää ja säästää muita polttoaineita.  

Samanaikaisesti Nevellä saavutettiin positiivisia merkkipaaluja henkilöstöön ja työturvallisuuteen liittyen 

“Viime vuoden aikana saavutimme konsernin tapaturmataajuudeksi nollan, ja lisäksi saimme Suomen Innostavimmat Työpaikat -tunnustuksen. Molemmista saavutuksista iso kiitos kuuluu kaikille neveläisille. Nämä kertovat sekä henkilöstömme korkeasta sitoutumisesta työhönsä että yhteiseen turvallisuus”, Gullsten iloitsee.  

Tutustu Neven vuoden 2023 vuosikertomukseen. 

Uusimmat artikkelit