Sisältöön Sivustokartta

Neve aloittaa EU:n kestävyysraportointidirektiivin mukaisen vastuullisuusraportoinnin – vastaa kaikille avoimeen kyselyyn 16.2. mennessä

Kestävyysraportointi tulee pakolliseksi yhä useammalle yritykselle. Tällä hetkellä kestävyysstandardien mukaan raportoi Suomessa noin 100 yritystä, CSRD:n myötä luku nousee arviolta jopa tuhanteen yritykseen.

Nevellä on aloitettu vuoden 2023 lopulla työ vastuullisuusraportoinnin laatimiseksi EU:n kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) mukaisesti. Neven osalta ensimmäinen CSRD-standardien mukaisesti raportoitava vuosi on 2025. Raportointivaatimus koskee myös osakkuusyhtiöitä. Raportointivaatimus on lakisääteinen.

Vuoden 2024 aikana selvitetään, mitä tietoa raportointia varten tarvitaan ja miten tiedonkeruu toteutetaan. Työ käynnistyy kaksoisolennaisuusanalyysilla, jonka perusteella valitaan Neven toimintaa koskevat raportoitavat tiedot. Olennaisuusanalyysissä huomioidaan kaksi näkökulmaa: yrityksen vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan sekä ympäristön ja yhteiskunnan muodostamat riskit ja mahdollisuudet yrityksen liiketoiminnalle ja taloudelle.

Pohjatietojen keräämiseksi Neve järjestää sidosryhmäkyselyt yhteistyökumppani Talentreen toimesta. Ne toteutetaan henkilöstölle, asiakkaille ja eri sidosryhmille tehtävällä verkkopohjaisella kyselyllä. Lisäksi tärkeimpien sidosryhmien edustajille tehdään haastattelut. Kyselyt kattavat vastuullisuuden eri osa-alueita liittyen ympäristöön (Environment), ihmisiin ja yhteiskuntaan (Social) sekä talouteen ja hallintoon (Governance). Kyselyiden avulla kartoitetaan, mitkä asiat ovat henkilöstön, asiakkaiden ja sidosryhmien näkemyksen mukaan olennaisimpia tekijöitä Neven toiminnassa. Vastauksia toivotaan laajasti kaikilta sidosryhmiltä mahdollisimman tarkan analyysin saamiseksi.

Neven tavoitteena on tuoda kestävyysraportointi samalle tasolle yrityksen taloudellisen raportoinnin kanssa. Kestävyysraportointi varmennetaan vuosittain yrityksen tilintarkastuksen yhteydessä. Nevellä ensimmäinen virallinen varmennus tehdään vuoden 2025 tiedoista.

Kaikille avoimeen kyselyyn voi vastata klikkaamalla tästä. 

Kaikkien vastanneiden kesken Neve arpoo yhden 50 euron arvoisen Likiliikkeen lahjakortin. Kysely on anonyymi. Arvontaan osallistuvien yhteystietoja ei yhdistetä vastauksiin.

Uusimmat artikkelit