Sisältöön Sivustokartta

Mistä saan tietoa sähkökatkoista Rovaniemellä?

Mahdollisessa sähköpulatilanteessa tieto sähkökatkoista kulkee paikallisten jakeluverkkoyhtiöiden kautta asiakkaille. Rovaniemen Verkon ja Rovakairan asiakkaiden on hyvä huolehtia yhteystietonsa ajan tasalle, seurata mediaa ja sosiaalista mediaa sekä omaan kännykkään tulevia tekstiviestejä.

Sähkön tuotannon ja kulutuksen on oltava tasapainossa. Sähköpula tulee, jos sähköä käytetään enemmän kuin sitä tuotetaan tai tuodaan. Näissä tilanteissa Suomen sähköjärjestelmän tasapainosta huolehtiva kantaverkkoyhtiö Fingrid voi joutua tekemään päätöksen alueellisista, hallituista sähkökatkoista. Hallituilla sähkökatkoilla estetään koko sähköjärjestelmän kaatuminen.

Sähkökatkot kierrätetään keskimäärin kahden tunnin katkoina, kunnes sähköpulatilanne päättyy. Sähköpulaan voidaan päätyä ennakoiden tai yllättäen. Fingrid viestii sähköpulatilanteesta paikallisille jakeluverkkoyhtiöille, jotka viestivät edelleen omille asiakkailleen.

Tieto tulevasta sähkökatkosta Rovaniemellä saadaan Fingridiltä Rovaniemen Verkon ja Rovakairan kautta todennäköisesti lyhyellä, enimmillään muutamien päivien varoitusajalla. Sähköpulassa sähkönjakelua Rovaniemellä rajoitetaan Fingridin koordinoimana ja ohjeiden mukaan.

Seuraa sähköpulaviestintää Rovaniemellä

Napapiirin Energia ja Vesi (Neve) -konserniin kuuluva Rovaniemen Verkko Oy vastaa sähkön siirrosta ja jakelusta kantakaupungin alueella. Rovaniemen Verkko pyrkii ilmoittamaan etukäteen lähestyvistä sähkökatkoista Neven kanavissa. Asiakkaiden kannattaa iImoittaa myös oma puhelinnumero Neven tekstiviestipalveluun, jolloin he voivat saada tiedon sähkökatkosta tekstiviestinä.

Kantakaupungin ulkopuolella sähkön siirrosta vastaa Rovakaira. Jos sähköpulan ajankohta on ennakoitavissa, Rovakaira tiedottaa sähköpulan aiheuttamista sähkökatkoista etukäteen teksti- tai sähköpostiviestillä sekä verkkosivuilla ja Facebook-sivuilla. Rovakairan asiakkaiden on hyvä tarkistaa tekstiviestipalvelun kannalta, että yhteystiedot ovat ajan tasalla.

Rovaniemen kaupunki viestii mahdollisesta sähköpulasta verkkosivuilla ja sosiaalisen median tileillä (Facebook, Twitter ja Instagram). Rovaniemeläiset voivat seurata myös Työ- ja elinkeinoministeriön ja Fingridin viestintää (linkit alla).

Mistä tiedän, että kyseessä on sähköpula?

Kantaverkkoyhtiö Fingridillä on mahdollisen sähköpulan varalle kolmiportainen menettely, joka kuvaa tilanteen vakavuusastetta:

1) Sähköpula mahdollinen

  • Kansalaisia kehotetaan säästämään sähköä ja välttämään sähkölaitteiden käyttämistä
  • Valmistaudutaan käyttämään varavoimaa

2) Sähköpulan riski suuri

  • Kansalaisia kehotetaan säästämään sähköä ja välttämään sähkölaitteiden käyttämistä
  • Käytetään vain välttämättömiä sähkölaitteita

3) Sähköpula

  • Alueelliset sähkökatkot alkavat. Sähkökatkot kestävät keskimäärin 2 tuntia.
  • Yhteiskunnan kannalta kriittiset toiminnot pyritään rajaamaan sähkökatkojen ulkopuolelle

Lue tarkemmin: www.fingrid.fi/kantaverkko/tietoa-sahkopulasta/

Tietoa sähköpulasta ja sähkökatkoihin varautumisesta

Fingrid: Tietoa sähköpulasta https://www.fingrid.fi/kantaverkko/tietoa-sahkopulasta
Fingrid: Suomen sähköjärjestelmän tila https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkojarjestelman-tila/
Fingrid: Tietoa sähköpulasta ja sähkökatkoista saa joka tuutista https://www.fingridlehti.fi/tietoa-sahkopulasta-ja-sahkokatkoista-saa-joka-tuutista/
TEM: Tietoa sähköpulasta https://tem.fi/tietoa-sahkopulasta
72 tuntia – pärjäisitkö omin avuin? https://72tuntia.fi/

Seuraa sähköpulaviestintää Rovaniemellä

Napapiirin Energia ja Vesi (Neve) -konserniin kuuluva Rovaniemen Verkko Oy vastaa sähkön siirrosta ja jakelusta kantakaupungin alueella. Rovaniemen Verkko pyrkii ilmoittamaan etukäteen lähestyvistä sähkökatkoista Neven kanavissa. Asiakkaiden kannattaa iImoittaa myös oma puhelinnumero Neven tekstiviestipalveluun, jolloin he voivat saada tiedon sähkökatkosta tekstiviestinä.

Kantakaupungin ulkopuolella sähkön siirrosta vastaa Rovakaira. Jos sähköpulan ajankohta on ennakoitavissa, Rovakaira tiedottaa sähköpulan aiheuttamista sähkökatkoista etukäteen teksti- tai sähköpostiviestillä sekä verkkosivuilla ja Facebook-sivuilla. Rovakairan asiakkaiden on hyvä tarkistaa tekstiviestipalvelun kannalta, että yhteystiedot ovat ajan tasalla.

 

Rovaniemen kaupunki viestii mahdollisesta sähköpulasta verkkosivuilla ja sosiaalisen median tileillä (Facebook, Twitter ja Instagram). Rovaniemeläiset voivat seurata myös Työ- ja elinkeinoministeriön ja Fingridin viestintää (linkit alla).

Uusimmat artikkelit