Sisältöön Sivustokartta

Lisää vielä vesi -kampanja muistuttaa vesihuollon merkityksestä

Miten keittää aamukahvit tai huuhtoa koiran kuraiset tassut, jos vettä ei tulisikaan? Vesihuoltolaitokset tuovat veden arkisiin hetkiin, muistuttaa vesihuoltolaitosten yhteinen viestintäkampanja.

Suomessa saamme nauttia hyvälaatuisesta ja juotavasta hanavedestä. Vesihuoltolaitokset toimittavat tätä erinomaista juomaa koteihin 24/7/365 jatkuvana palveluna.  Lisäksi jätevedet puhdistetaan tehokkaasti ja näin suojellaan niin vesistöjä, ympäristöä kuin ihmisten terveyttä.

Vesihuoltopalveluiden tuottaminen edellyttää monipuolista osaamista, mittavaa infrastruktuuria ja varautumista erilaisiin tilanteisiin. Eri alojen osaajat varmistavat yhdessä sujuvat palvelut asiakkaille ja huolehtivat vesihuollon teknisestä toimivuudesta. Vesihuoltopalvelujen toimivuus ei ole itsestäänselvyys, vaan siitä pidetään huolta esimerkiksi pitämällä vesihuoltoverkostot toimintakuntoisina niitä saneeraamalla. Verkostojen saneeraustarve tuleekin jatkossa merkittävästi lisääntymään.

Monilla vesihuoltolaitoksilla yleinen kustannusten nousu ja vanhenevan infrastruktuurin korjaustarve aiheuttavat tarvetta korottaa vesimaksuja, joten onko syytä huoleen? Kampanjan yhteydessä on laskettu juomaveden keskimääräistä hintaa omakotitaloasujalle. Lasillinen vettä omasta hanasta maksaa Neven asiakkaille keskimäärin 0,0008 €. Talousveden ja jäteveden maksuihin kuluu päivässä yhdeltä henkilöltä keskimäärin noin 1,06 euroa. Veden hinta on laskettu esimerkkiomakotitalolle, jonka koko on 150 m2 ja jossa asuu 2,2 henkeä. Veden hintaa laskettaessa otetaan huomioon sekä käyttömaksu että perusmaksu.  Laskennan lähtötiedoksi on otettu valtionhallinnon tietojärjestelmiin syötetyt tiedot vuodelta 2022. Laskennassa on käytetty koko maan keskiarvomaksutietoja. Veden kulutukseksi on oletettu 120 l/hlö/pvä. Tämä tieto pohjautuu Motivan vuonna 2020 laatimaan selvitykseen. Omakotitaloasukkaiden määräksi on oletettu 2,2 henkeä per asunto Tilastokeskukselta saatujen tietojen pohjalta. Korkealaatuisen vesihuoltopalvelun hinta on siis hyvin kohtuullinen. Vesimaksuilla varmistetaan, että vesihuollon palvelut toimivat jatkossakin sujuvasti ja hyvälaatuista vettä on saatavilla niin aamukahvin keittämiseen kuin kuratassujen pesuun.

Lisää vielä vesi -kampanjan materiaali on tuotettu vesihuoltolaitosten yhteishankkeessa, jossa rahoittajat ja hankkeen ohjausryhmä koostuu seuraavista tahoista: Tampereen Vesi liikelaitos, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Keravan kaupungin vesihuoltolaitos, Kouvolan Vesi Oy, Kuopion Vesi Oy, Nivos Oy, Neve Oy, Porvoon vesi, Lappeenrannan Energia Oy, Oulun Vesi liikelaitos ja Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto /Vesilaitosyhdistys. Viestintämateriaalin laati Markkinointiosakeyhtiö i2.

 

Uusimmat artikkelit