Sisältöön Sivustokartta

Lainaanrantaan pyöräbaana, Ounasrinteen sähköverkko uudistuu – kesän 2024 katu- ja verkostotyöt käynnistyvät

Katuremontit ja verkostotyöt alkavat kesän saapuessa Rovaniemellä. Työmailla on vaikutusta autoliikenteeseen ja kevyen liikenteen reitteihin eri puolilla kaupunkia. Neven ja kaupungin infokartat kertovat työmaiden ajantasaisen tilanteen.

Rakennuskauden työmaat ovat jo käynnistyneet, esimerkiksi Revontultentien kevyenliikenteen väylällä. Työmaa vaikuttaa kevyenliikenteen kulkuun alueella. Kiertotie kulkee Miehentien tai Konkelontien kautta. Alueella on poikkeusjärjestelyistä kertovat työmaa-aidat ja kyltit.

Keskusta-alueen näkyvimpiä työmaita on esimerkiksi Kairatien kaukolämpötyömaa, jonka aikana Neve tekee perusparannuksia Kairatiellä Teerikadun ja Koskikadun välisellä osuudella. Verkoston uusimisella lisätään kaukolämpöverkoston toimitusvarmuutta asiakkaille ja pienennetään verkoston lämpöhäviöitä. Työt käynnistyvät kevyenliikenteen liikennejärjestelyiden muutoksilla ja maarakennustöillä kesäkuun alussa. Kevyenliikenteenväylille tulee väliaikaisia muutoksia Teerikadun ja Koskikadun välisellä osuudella. Työkohde valmistuu syyskuun aikana.

Myös Lainaanrannassa tehdään merkittäviä uudistuksia, joiden myötä alueelle rakennetaan pyöräbaanaa, parannetaan alueen tulvasuojausta tulvamuurin avulla sekä peruskorjataan alueen hulevesiviemäröintiä. Lainaanrannan työmaa kestää kesäkuun alusta lokakuun loppuun saakka. Työmaa vaikuttaa jonkin verran kulkemiseen venesatamalle ja koirapuistolle.

Kesän aikana Ounasrinteellä uusitaan lähes koko alueen muuntamot, kaapeloinnit ja jakokaapit. Alueen sähkönjakeluverkko on rakennettu 1970-luvulla. Uusi kaapeliverkko rakentuu pääosin uusille reiteille ja uudet muuntamot sekä jakokaapit sijoitetaan niin, että sähkökatkoja tulee mahdollisimman vähän työn aikana. Verkonrakennusurakoitsija aloittaa työt toukokuun puolivälissä. Liikenne mahdollistetaan pihateillä ja kaduilla työmaan aikanakin.

Valokuituverkkoa rakennetaan kesän aikana useilla alueilla esimerkiksi Pöykkölässä Pokasahantie-Justeerintie alueella sekä Punahongantie – Salmivaarantien alueilla. Jo olemassaolevaa verkkoa laajennetaan esimerkiksi Korkalovaarassa Metsolantie – Saivotie alueella sekä osittain Revonpolulla.

Häkinvaaran alueella tehdään ylävesisäiliön asennustöitä. Erityisesti säiliön nostotyöt voivat vaikuttaa jonkin verran alueen liikenteeseen, mistä kerrotaan lisää myöhemmin.

Tutustu ajantasaisiin infokarttoihin

Neve kokoaa kaikki konsernin omat sekä kaupungin kanssa yhteisesti toteutettavat työmaat infokartoille, joilta löytyy ajantasaista tietoa koko rakennuskauden ajan. Kaupungin omat työmaat ovat katseltavissa kaupungin omassa infokartassa.

Neven infokartta (vesi-, lämpö- ja sähkö)

Neven infokartta (valokuitu)

Kaupungin infokartta

Uusimmat artikkelit