Sisältöön Sivustokartta

Jäteveden lämpö hyötykiertoon ja kustannuksia alas Neven uudella lämpöpumppulaitoksella – toteutus alkaa ensi vuonna

Neven uusi lämpöpumppulaitos lisää energiatehokkuutta ja monipuolistaa rovaniemeläisten kaukolämmöntuotantoa. Rovaniemen Alakorkalon jätevedenpuhdistamon yhteyteen rakennettava lämpöpumppulaitos otetaan käyttöön vuonna 2025.

Investoitava laitos ottaa talteen puhdistettuun jäteveteen jääneen lämmön ja hyödyntää sen kaukolämpöverkossa. Laitos laskee Neven jo nykyiselläänkin pieniä hiilidioksidipäästöjä.

– Hyödyntämällä yhdyskunnan hukkalämpöä pystymme parantamaan kaukolämmön kilpailukykyä ja varmistamaan kohtuuhintaisen kaukolämmön asiakkaillemme. Samalla vahvistamme päästötöntä energiantuotantoa Nevellä, tuotantojohtaja Jukka Partanen kertoo.

Lämpöpumppulaitoksen arvioidaan tuottavan vuodessa noin 40 GWh kaukolämpölämpöä. Laitos kattaa näin ollen noin 2000 rovaniemeläisen omakotitalon lämmöntarpeen. Lämpöpumppulaitoksen tuotanto vastaa hieman alle 10 % Rovaniemen keskustan kaukolämpöverkon lämmöntarpeesta.

Investointi monipuolistaa Neven kaukolämmön tuotantoa ja vähentää kaukolämmön tuotannossa käytettävien poltettavien polttoaineiden määrää, ja siten CO2- ja muita päästöjä. Monipuolisempi kaukolämmöntuotanto auttaa lisäksi suojautumaan polttoaineiden hinnanvaihteluilta ja parantaa mahdollisuuksia optimoida Suosiolan voimalaitoksen tuotantoa. Lämmöntalteenotto vähentää myös Kemijokeen virtaavan puhdistetun jäteveden lämpökuormaa.

Neven kiertotalousjohtaja Satu Pekkala näkee hankkeen merkityksellisenä niin sen lopputuloksen kuin itse prosessin puolesta.

– Lämpöpumppulaitoksella saadaan jäteveden sisältämä energia talteen ja hyödynnettyä se kaukolämmön tuotannossa. Tämä on mielenkiintoinen projekti, jossa päästään hyödyntämään eri liiketoimintojen osaamista, Pekkala kommentoi.

Suomen kaukolämpöalaa edustavasta Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:stä kerrotaan, kuinka energiayhtiöt halki Suomen pyrkivät lisäämään hukkalämpöjen osuutta kaukolämmön tuotannossaan.

– Lämmön talteenotto yleistyy, ja nykyaikaisilla teollisen kokoluokan lämpöpumpuilla lämmöntalteenotto on tehokasta monenlaisista yhdyskunnan, kaupan ja teollisuuden lämmönlähteistä, mitä milläkin paikkakunnalla on tarjolla, toiminnanjohtaja Katja Kurki-Suonio kertoo.

– Hukkalämpöjen laaja-alainen hyödyntäminen on mahdollista ainoastaan kaukolämpöverkon avulla, Kurki-Suonio korostaa.

Pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista työtä energiatehokkuuden eteen

Neve on toiminut ravinne- ja energianomavaraisuuteen sekä vesiensuojelun puolesta jo pitkään. Jäteveden käsittelyä on Nevellä parannettu pitkäjänteisesti kehittämällä puhdistamoiden toimintaa ja tekemällä kehitysinvestointeja etenkin Alakorkalon jätevedenpuhdistamoon. Lietteenpolttolaitokselle siirtyy jätevedenpuhdistamolla käsitellystä jätevedestä erotettu kiintoaines eli jätevesiliete, josta otetaan talteen sen sisältämät ravinteet ja energia. Jäljelle jäävät haitta-aineet poistetaan jätevedestä termisesti.

Neve on saanut lämpöpumppulaitokseen rahoitusta Ympäristöministeriöltä. Tuen osuus on enintään 40 % koko investoinnista. Perustelut rahoituksen myöntämiselle keskittyvät Ympäristöministeriön tavoitteeseen parantaa muun muassa ravinne- ja energiaomavaraisuutta sekä edistää jätevesihuollon energiatehokkuutta.

Uusimmat artikkelit