Sisältöön Sivustokartta

Rovaniemen kaukolämmön hinta pysyy entisellään tuotantokulujen kasvusta huolimatta

Rovaniemen kaukolämmön hinta pysyy entisellään tuotantokulujen kasvusta huolimatta

Rovaniemellä kaukolämpö- ja sähköenergiaa tuottavassa Neve Oy:ssä on varauduttu tulevan talven ja lähivuosien muutoksiin energian tuotannossa.

Tuotannon operatiiviset kulut ovat kasvaneet ja tulevat kasvamaan huomattavasti toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten seurauksena. Yksi merkittävimmistä tekijöistä on energian tuotannon polttoaineiden hinnan merkittävä nousu. Näillä näkymin tarvetta kaukolämmön hinnankorotuksille ei kuitenkaan tämän ja ensi vuoden aikana ole.

Kulujen kasvusta huolimatta Neve tulee ennusteiden mukaan tänä vuonna tekemään suunniteltua paremman tuloksen tuottamansa sähkön pörssimyynnin kautta. Neven sähköntuotanto muodostuu Suosiolan voimalaitoksen sekä Kemijoki Oy:n vesivoiman tuotannosta. Sähkön vähittäismyyntiä kuluttajille Nevellä ei ole.

– Tämä tilanne ei kuitenkaan ole pysyvä. Nopeasti noussut sähkön hinta palautunee tulevaisuudessa huomattavasti nykyistä matalammaksi, mutta polttoainekulut jäävät korkeiksi, selventää Neven toimitusjohtaja Kristian Gullsten.

Paikallista polttoainetta

Neve käyttää energiantuotannossaan polttoaineena etupäässä paikallista puuta ja turvetta, minkä vuoksi kaukolämmön hinta ei ole yhtä herkkä suhdannevaihteluille kuin esimerkiksi sähkön hinta. Vaikka polttoaineista suurin osa tuotetaan paikallisesti, myös tuonnilla on merkitys polttoaineiden hinnankehitykseen markkinoilla. Venäjän puun tuonnin tyrehtyminen on yksi polttoaineiden markkinahintoihin vaikuttavista tekijöistä.

Neven suunnitelmana on myös vähentää turpeen käyttöä merkittävästi lähivuosina, mutta korvaavan polttoaineen huonontuneen saatavuuden vuoksi turvetta joudutaan käyttämään nyt suunniteltua enemmän. Turpeen käytön lisääntyessä Neve joutuu ostamaan lisää päästöoikeuksia.

– Kaukolämmön tuotannon kannattavuus on laskenut, mutta haluamme huolehtia asiakkaistamme tässä poikkeuksellisessa ja yllättävässä tilanteessa. Pitkällä aikavälillä toimintamme kannattavuus on kuitenkin turvattava. Tämän vuoksi meidän on myös varauduttava tarkastelemaan kaukolämmön hintaa lähivuosina, sanoo Gullsten.

Määrätietoista parantamista

Suosiolan voimalaitoksen hyötysuhdetta, polttoaineiden hankintaa ja tuotantotoimintaa on jo noin kymmenen vuoden ajan parannettu määrätietoisesti. Pitkälti tämän ansiosta kaukolämmön hinta on Rovaniemellä pysynyt vakaana pitkään. Edellisen kerran kaukolämmön hintaa nostettiin vuonna 2015.

Puhtaan veden ja jäteveden hinta nousi vuoden 2022 alussa. Korotuksella katetaan vuosikymmenten aikana kertynyttä mittavaa vesihuoltoverkoston mittavaa korjausvelkaa.

Sähkön siirrosta Rovaniemen kantakaupungin alueella vastaavan Rovaniemen Verkko Oy:n siirtohinnat ovat edelleen pysyneet Suomen halvimpien joukossa ja perusmaksuja jätetty perimättä useilta kuukausilta viime vuosina. Vuoden 2023 aikana Rovaniemen Verkko hyvittää asiakkaille perusmaksuja noin 2 miljoonaa euroa. Siirtohintojen odotetaan pysyvän edullisina myös lähitulevaisuudessa.

Uusimmat artikkelit