Sisältöön Sivustokartta

Verkkokaupan tilaus- ja maksuehdot

1. Neve.fi verkkokaupan yleiset ehdot (Päivitetty 11.08.2022)

Neve.fi on Neve Oy:n (0730905-1) ja sen tytäryhtiöiden markkinapaikka. Näitä sopimusehtoja sovelletaan yhtiön (myöhemmin Neve) ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. Neven välittämien palveluiden ja tuotteiden osalta sovelletaan myös kyseisen palveluntarjoajan määrittelemiä sopimusehtoja. Nevellä on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ovat luettavissa verkkosivuilla www.neve.fi.

Neve ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Neve on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

2. Hinnasto

Hinnat sisältävät arvonlisäveron, mutta eivät toimituskustannuksia ellei toisin ole mainittu. Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo.

Tarkastamme hinnat aina käsittelyhetkellä. Pidätämme oikeuden korjata hintaa tilauksen jälkeen, mikäli hinnoittelussa on tapahtunut selkeästi virhe ja hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon nähden. (Oikeustoimilaki 32§)

Toimitusaika-arviot on laadittu maahantuojien, valmistajien ja urakoitsijoidemme antamien tietojen perusteella. Neve tai sen käyttämät toimittajat eivät ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä. Neve pidättää oikeuden rajoittaa tuotteiden myyntiä poikkeuksellisen suurissa erissä. Neve ei myy tuotteitaan jälleenmyytäväksi.

Tuotteiden ikärajoja noudatetaan niin kuin laissa on määrätty. K-18-tuotteiden tilaaminen vaatii syntymäajan luovuttamista Nevelle.

3. Tilaaminen

Verkkokaupan tuotteisiin on määritelty vaihtoehdoiksi joko tarjouksen pyytäminen tai tilaaminen. Tarjouspyyntötuotteet lisätään tarjouskoriin (tarjous) ja tilatut tuotteet ostoskoriin (kori). Tilatut tuotteet maksetaan etukäteen verkkokaupassa. Tarjouspyyntötuotteista lähtee tarjouspyyntö asiakaspalvelumme käsittelyyn. Jättäessään tilauksen ja/tai tarjouspyynnön asiakas hyväksyy kiistattomasti Neven sopimusehdot. Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa Neven sopimusehtojen kanssa. Tilaajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Alaikäisen tilaajan tulee pyydettäessä osoittaa holhoojan allekirjoittama valtakirja tilauksen tekemiseen.

4. Maksaminen, maksamisen turvallisuus ja henkilötietojen käsittely

Ajankohtaiset tiedot maksutavoista löytyvät neve.fi sivuilta. Tilatut tuotteet maksetaan etukäteen verkkokaupassa. Verkko ja luottokorttimaksut hoituvat keskitetysti Osuuspankki Oyj:n maksupalvelun kautta. Asiakkaasta tallennettavat tiedot yms. tietosuojaan liittyvät asiat on kuvattu Neven tietosuojaselosteessa.

5. Toimittaminen

Asiakas voi noutaa tilaamansa tuotteet myyntipisteeltämme osoitteessa Kauppakeskus Revontuli . 1. krs, Koskikatu 27 96100 ROVANIEMI. Vaihtoehtoisesti toimitamme tuotteet postitse käyttäen Suomen Posti Oyj:n palvelua. Postituksesta perimme toimituskulut alkaen 6,90 euroa. Tuotteet maksetaan etukäteen verkkokaupassamme. Ilmoitamme, kun tilaus on noudettavissa tai se on postitettu. Muistathan ottaa henkilöllisyystodistuksen mukaan noutaessasi tilausta. Mikäli et itse pääse tilaustasi hakemaan, annathan mukaan valtakirjan tilausnumerollasi, allekirjoituksellasi ja noutajan tiedoilla.

Pyrimme toimittamaan tilatut tuotteet 1-4 työpäivän kuluessa. Mikäli tilauksen käsittelyaika on luvattua pidempi, ilmoitamme siitä sähköpostilla, soittamalla tai yleisenä ilmoituksena internet sivustollamme. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan yhteystietonsa, josta on helposti tavoitettavissa.

6. Palauttaminen

Verkkokaupasta tilatuilla tuotteillamme on 14 päivän peruutus- ja vaihto-oikeus tuotteen vastaanottopäivästä lukien. Jos tuote tai tuotteet toimitetaan useammassa erässä, 14 päivän määräaika lasketaan viimeisen tavaraerän vastaanottamisesta. Peruuttamissoikeutta laskettaessa mukaan luetaan viikonloput ja pyhäpäivät, pois lukien vastaanottopäivä. Määräajan noudattamiseksi riittää, että ilmoitus peruuttamisesta on tehty määräajassa.

Tuotteet voi palauttaa joko postin maksuttomalla asiakaspalautuksella tai suoraan myyntipisteellemme. Neve vastaa palautuskustannuksista, kun palautus on tehty sen ohjeiden mukaisesti Postin asiakaspalautuspalvelun kautta. Tuotteet on palautettava viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, jos asiakas lähettää tuotteet takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä.

Peruuttamisesta/palauttamisesta tulee ilmoittaa viipymättä sähköpostitse osoitteeseen myynti@neve.fi. Pelkkä tavaran palauttaminen tai noutamatta jättäminen ilman yksiselitteistä peruuttamista koskevaa ilmoitusta ei riitä. Asiakkaan vastuulla on tarvittaessa näyttää, että peruuttamisilmoitus on tehty. Peruuttamiselle ei tarvitse ilmoittaa syytä. Asiakkaan tulee säilyttää kaikki asiakaspalautukseen liittyvät dokumentit huolellisesti, kunnes olet saanut tiedon palautuksen vastaanottamisesta Neveltä. Asiakkaan velvollisuus on näyttää myös tuotteiden vastaanottopäivä, esimerkiksi postin kuitin avulla.

Palautettavat tuotteet tulee pakata huolellisesti. Neve suorittaa palautuksen, sillä maksutavalla, jota asiakas on käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellei asiakas ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, ettei asiakkaalle aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia. Neve voi kuitenkin pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes on saanut tuotteen takaisin tai kunnes asiakas on osoittanut lähettäneensä tuotteen takaisin.

Palautusoikeuden rajoitukset määräytyvät kuluttajansuojalain 6. luvun 16 mukaisesti:

Mikäli asiakas antaa tilauksen yhteydessä yrityksen nimen, katsotaan, että tilaus tulee yritykselle. Tällöin kuluttajasuojalain mukainen peruuttamisoikeus ei ole voimassa.

Peruutettavaan sopimukseen liittyvät liitännäissopimukset peruuntuvat kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Peruuttamisoikeus ei koske sellaista sinetöitynä toimitettua tietokoneohjelmaa, peliä, äänitallennetta tai kuvatallennetta, jonka sinetti on avattu. Peruuttamisoikeus ei koske myöskään sellaista sinetöitynä toimitettua hygieniatuotetta (esim. nappikuulokkeita), jonka sinetti on avattu. Peruuttamisoikeus ei lisäksi koske tavaraa, joka valmistetaan tai jota muunnellaan asiakkaan vaatimusten mukaisesti tai selvästi asiakkaan henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi (esim. asiakasta varten kokoonpannut tietokoneet tai jäähdytyskokonaisuudet). Asiakas voi menettää peruuttamisoikeutensa myös muissa kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:ssä säädetyissä tapauksissa.

7. Takuu, tuki ja virhevastuu

Yleisesti tuotteillamme on 1 vuoden takuu. Takuu alkaa aina ostopäivästä (Postin kautta toimitettavat tuotteet) tai kun tuote noudetaan meiltä. Pääsääntöisesti vaihdamme viallisen tuotteen samanlaiseen tai korvaavaan vastaavilla ominaisuuksilla varustettuun tuotteeseen. Vaihdetun tuotteen takuu ei ala alusta, vaan jatkuu alkuperäisen ostopäivän mukaisesti.

Takuu ei korvaa kulumisesta, ohjelmisto-, asiakkaan omasta asennus- tai käyttövirheestä aiheutuneita vikoja. Takuutuotteen tulee aina olla alkuperäisessä kunnossa. Kaikki asiakkaan suorittamat tuotteeseen kohdistuvat modifikaatiot eväävät takuun kyseiseltä tuotteelta.

Takuu määräytyy valmistajan määrittelemien takuuehtojen mukaisesti. Olet velvollinen tutustumaan tuotteen mukana toimitettuihin takuuehtoihin ennen tuotteen käyttöönottoa. Takuuehdot löytyvät käyttöohjeista, erillisestä takuulomakkeesta tai valmistajan osoittamasta verkko-osoitteesta. Takuu kattaa pääsääntöisesti ainoastaan tuotteessa olevat valmistus- ja materiaalivirheet. Takuuaika on määritelty tuotetiedoissa.

Takuukorjaus tehdään aina valmistajan tai maahantuojan takuuehtojen mukaisesti. Ohjaamme sinut ottamaan yhteyttä suoraan valmistajaan tai heidän huoltoyhtiöönsä, koska tämä nopeuttaa huoltoa ja on näin ollen sinun etusi mukaista.

Vastuu digitaalisista tallenteista määräytyy aina vaaranvastuun mukaisesti. Neve ei ole vastuussa digitaaliselle medialle tallennetuista tiedoista tai ohjelmistoista vaaranvastuun ollessa asiakkaalla. Varmuuskopiointi on ostajan vastuulla. Varmuuskopiointi tulee suorittaa aina ennen huoltoprosessia. Tiedostojen pelastaminen vioittuneesta laitteesta on maksullinen lisäpalvelu.

8. Reklamaatio

Asiakkaan tulee tehdä reklamaatio välittömästi virheen havaittuaan. Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen myynti@neve.fi. Verkkosivulla on mahdollisuus jättää myös asiakaspalautetta.

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Kuluttajalla on lisäksi mahdollisuus käyttää myös Euroopan komission ylläpitämää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia.

Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

9. Yritysasiakkaiden lisäehdot

Neve ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä. Neven korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

Yrityskäyttöön hankitun laitteen takuuaika määräytyy valmistajan takuuehtojen mukaisesti, ja takuuajan päättyminen lopettaa Neven vastuun. Tuotteen fyysinen avaaminen laitteen muokkaamiseksi päättää takuun ja myyjän vastuun ellei valmistaja ole toisin ilmoittanut.

Jättäessään tilauksen ja/tai tarjouspyynnön asiakas hyväksyy kiistattomasti Neven sopimusehdot. Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa Neven sopimusehtojen kanssa.

9. Maksaminen

Checkout on sinulle turvallinen maksutapa. Meillä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitostoimilupa. Palvelu on Checkout Finland Oy:n (y-tunnus 2196606-6) ylläpitämä ja Checkout Finland Oy on osa OP Ryhmää.

Checkout-maksunvälityspalvelu välittää maksusi kauppiaalle. Mikäli tiliotteellasi tai luottokorttilaskullasi näkyy Checkout Finland Oy, olemme välittäneet maksusi.

Verkkokauppa toimii tuotteiden ja palveluiden markkinoijana sekä tuotteiden toimittajana asiakkaalle. Verkkokauppa huolehtii kauppaan liittyvistä lakisääteisistä sekä itse määrittelemistään muista velvoitteista. Mikäli haluat reklamoida tai palauttaa tuotteen, sinun kannattaa olla yhteydessä suoraan verkkokauppaan, josta tuote on tilattu.

PANKKIMAKSUT

Käytössäsi on kaikkien suomalaisten pankkien maksupainikkeet. Voit maksaa Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP-pankin, Säästöpankin, S-pankin ja Ålandsbankenin maksupainikkeilla. Tiliotteellasi maksunsaajana näkyy Checkout Finland Oy, me välitämme maksusi verkkokauppiaalle. Verkkokaupasta sinut ohjataan suoraan omaan pankkiisi suorittamaan maksu turvallisesti.

Maksutoimeksiantopalvelua käyttäessäsi sinua sitoo seuraavat ehdot: Maksutoimeksiantopalvelun ehdot.

LUOTTOKORTTIMAKSUT

Voit maksaa verkkokaupassa Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard-, Debit MasterCard – ja American Express -korteilla. Verkkokaupassa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa -, MasterCard SecureCode – ja American Express SafeKey -todentamispalvelut. Checkout näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää asiakkaan maksaman maksukorttimaksun suoraan kauppiaalle. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti suojatulla maksulomakkeella eikä maksukortin tietoja tallenneta verkkokaupan järjestelmiin.

LASKU- JA OSAMAKSUPALVELUT

Lasku- ja osamaksupalveluita Checkoutin kautta tarjoavat OP, Collector, Jousto ja Mash (ent. Euroloan). Collector tarjoaa lasku- ja osamaksuvaihtoehdon myös yritysasiakkaille.

Luethan vielä rahoitusyhtiökohtaiset tarkemmat ehdot, jotka näet hyväksyessäsi maksun. Kun hyväksyt maksun, hyväksyt samalla rahoitusyhtiön ehdot.

Collector
Jousto
OP Osta laskulla