Sisältöön Sivustokartta

Yle Lapin toimittajat vierailivat Suosiolassa – lietteenpolttolaitos kiinnosti OECD:n tutkijoita

Marraskuussa energia-asiat ovat kiinnostaneet. Neve onkin saanut ilon isännöidä erilaisia vierailuja lietteenpolttolaitokselle ja Suosiolan voimalaitokselle.

Yle Lapin toimituksesta noin 30 toimittajaa osallistui Suosiolan vierailulle kuulemaan Neven toimitusjohtajan Kristian Gullstenin pitämää

esitystä Nevestä ja energia-alasta. Keskustelu oli vilkasta ja kysymyksiä riitti! Erityisesti paikalla olijoita puhuttivat vihreä siirtymä, huoltovarmuus ja kyberturvaan liittyvät teemat. Myös kaukolämmön tuotantoon tehdyt investoinnit kiinnostivat.

Esityksen lisäksi Yleläiset pääsivät Suosiolan voimalaitoksen opastetulle kierrokselle operaattorimme johdolla. Voimalaitoksen koko (ja korkeus) teki vaikutuksen useampaankin henkilöön. Operaattoreidemme monipuolinen työnkuva herätti paljon lisäkysymyksiä ja kiinnostusta. Kuultiinpa pohdintaa alanvaihdostakin toimittajasta operaattoriksi!

Endev APPR 14 OECD
Petteri Peltonen (Endev Oy) kertoi OECD:n tutkijoille lietteenpolttolaitoksen toiminnasta.

OECD:n Pariisin toimiston tutkijat tutustuivat lietteenpolttolaitokseen ja Suosiolaan

Vieraita on riittänyt Lapin kamaran lisäksi myös Pariisista asti. Lapin Liiton isännöimät OECD:n tutkijat tutustuivat siihen, miten Neve on ottanut haltuun vihreän siirtymän kehittämällä teknologiaa ja energiantuotantoa. Käytännön työhön ja uusiin investointeihin tutustuttiin niin Alakorkalon lietteenpolttolaitokselle kuin Suosiolassakin.

Tutkijoissa kiinnostusta herätti erityisesti lietteenpolttolaitoksen toiminta – kuinka kaupunkilaisten jätevesiliete voidaan hyödyntää kaukolämmön tuotannossa sekä kuinka sen avulla voidaan vähentää päästöjä.

Uusimmat artikkelit